Anděl, etapa 1 | 3.kapitola

3. května 2014 v 19:30 | Hotaru |  Anděl
Možná jste si mohli všimnout, že jsem Anděla přesunula z pozastavených povídek přesunula zpátky do normálních. Vím, že tahle povídka pravděpodobně vůbec není oblíbená, ale i tak bych ji chtěla dopsat třeba už jenom kvůli Hatachi, jejíchž komentář mě minule potěšil. Navíc mě to opravdu baví psát. Doufám, že se vám kapitola bude líbit.

"No tak... neboj se, bude to v pořádku," promlouval k němu Siwon a přitom mu tiskl rameno v jemném, uklidňujícím gestu. Na Heechula to ale nezabíralo. Veškerá jeho obvyklá průbojnost a drzost zmizela. Nohy se mu třásly a on byl nucený klesnout na nedalekou pohovku. Předkloněný s hlavou mezi rameny a opřenou o paže se zhluboka rozdýchával. Dařilo se mu ignorovat Siwonovu i Sungminovu přítomnost. Když si uvědomí, jak blízko smrti byl... kdyby Siwon neporušil všechna pravidla - totiž ta, že Správce portálu se pro bezpečnost ostatních nesmí dostat do přímé akce -, tak by tam stoprocentně umřel. Jak si mohl dovolit ztratit kontrolu sám nad sebou? Jak se mohl nechat vykolejit jedním dítětem?

Z úst se mu dostalo něco mezi povzdechem, vzlykem a zalapáním po dechu, jak panikou zrychleně dýchal.

"Kyuhyun mě zabije," vypadlo mu ze rtů. Myslel to pouze obrazně, ale teď když to vypustil ze rtů, tak nad tím začal přemýšlet. Nezdálo se mu to tak nereálné, jak by asi mělo. "Zabije mě."

"Určitě ani neví, že se něco stalo," uklidňoval ho Siwon, posadil se k němu a začal ho hladit po zádech. Heechul k němu nevěřícně vzhlédl.

"On ví o všem, co se kde děje," prohlásil plačtivě.

Snažil se sebrat a být zase ten Kim Heechul, na kterého byli všichni zvyklí, ale nějak mu to nešlo. Před chvílí málem umřel. A za chvíli ho to nejspíš stejně čeká...

"Promluvím si s ním o tom... mě poslechne," ozval se najednou Sungmin. Do té doby nepromluvil a jen pochodoval po místnosti sem a tam. Přemýšlel. Snažil se odhadnout, jaká bude Kyuhyunova reakce. Věděl, že to nebude dobré, ale odmítal to říct Heechulovi. Jeho milenec soudil provinilé nespravedlivě, podle vlastních sympatií. A to, co provedl Heechul stačilo k tomu, aby dal Kyuhyunovi záminku... a Sungmin věděl, že jeho milenec po ní skočí.

"Ne, ještě pořád tu je možnost, že se o tom ještě nedozvěděl," pokračoval Siwon ve svém fantazírování o neinformovanosti jejich vůdce, i když všem včetně Siwona bylo jasné, že Kyuhyun o tom věděl přesně v momentě, kdy se to stalo.

A ta domněnka se potvrdila hned vzápětí, kdy se otevřely dveře a do nich vstoupil Shindong, na obvykle usměvavé tváři ustaraný výraz. Heechulovo držení těla se jako zázrakem ze vteřiny na vteřinu změnilo - ustaraný, k smrti vyděšený výraz zmizel a nahradila ho dokonalá chladná maska bez jakékoli emoce. Prosakovalo z ní snad jenom opovržení. Ohnutá záda se narovnala a Heechul zvedl bradu, čímž dával najevo své sebevědomí. Zašel dokonce tak daleko, že se mu na rtech podařilo vykouzlit drobné pokřivené pousmání. A Siwon opět pocítil podivné rozporuplné šimrání v břiše - jak je možné, že je někdo tak dobrý herec, že se během mrknutí oka dokáže celý změnit? Nedokázal se rozhodnout, jestli ho tahle Heechulova schopnost děsí a nebo jestli mu přijde úžasná. Nejspíš obojí.

"Co se děje?" zeptal se Sungmin uvolněně, jak se snažil napodobit Heechula a skrýt veškeré své napětí. Nedařilo se mu to tak dokonale, ale i tak nějakým způsobem vyčaroval dech-beroucí úsměv.

Shindong Sungminovu otázku úplně ignoroval a když promluvil, díval se přímo na Heechula: "Kyuhyun tě chce vidět. Máš okamžitě přijít do jeho kanceláře."

Všechny tři polil pot. Siwonovou maskou z klidu začala prosakovat nervozita. Heechul ale zachoval svůj ledově chladný klid.

"Jo? A co zase chce?" zeptal se se stejnou drzou ignorací, na kterou od něj byli všichni zvyklí. Nejspíš doufal, že když se mu podaří ostatní zastrašit, tak z toho vyvázne líp.

Shindong pozvedl obočí, jak dával najevo nesouhlas s Heechulovým nepřátelským chováním, ale odpověděl: "Nevím. Řekl jenom, že tě mám okamžitě a bezpodmínečně přivést."

Byla tohle právě lež? Nelhal teď Shindong? Heechul si dovolil jeden nejistý pohled Siwonovým směrem, aby se ujistil, že si toho všiml i jeho přítel. Zdálo se, že ne. Když ale koutkem oka zaznamenal Sungminův výraz, tak mu bylo jasné, že se nemýlil - Shindong mu opravdu zatajoval informace.

Přes ten znepokojivý fakt, že mu vždy upřímný Shindong lhal, se Heechulovi povedlo se zvednout a svým obvyklým krokem vyjít směrem ke dveřím. Nejraději by se stočil do klubíčka a brečel, ale i tak se mu dařilo vypadat chladně a rezervovaně.

"Myslím, že do jeho kanceláře trefím sám," zavrčel Heechul přes rameno, když zjistil, že se Shindong chystá mu jít asi tak pět centimetrů za zadkem.

"Já vím. Ale i tak na tebe mám dohlédnout," pokrčil Dong rameny a pokračoval v cestě - pořád stejně nalepený na Heechula.

Hee byl tímhle chováním znepokojený - ještě nikdy se mu nic takového nestalo a on věděl, že to neznamená nic dobrého. Nikdy si neměl dovolit udělat chybu - svým přístupem a chováním si vytvořil armádu nepřátel s Archandělem v čele. Bylo mu jasné, že Kyuhyun jen čeká na jakoukoli malou chybu, aby se ho mohl zbavit. Heechul byl hrozba. Ať už svým chováním, tak i svou mocí. Anděl s dvojnásobkem moci všech ostatních a dostatkem drzosti a neúcty k autoritám, by si mohl klidně říct, že Archanděla svrhne. To, že Heechul žádné takové nutkání nepociťoval a vedoucí pozice by pro něj byla spíš peklem, než potěšením, v tenhle moment bylo asi vedlejší a naprosto nepodstatné.

Shindong svou roli plnil naprosto svědomitě - dovedl Heechula až před Kyuhyunovu kancelář a potom ho doslova strčil dovnitř. Za normálních okolností by mu za to Heechul podpálil zadek, ale tak nějak tušil, že teď není v pozici, kdy by si něco takového mohl dovolit.

Když se potom rozhlédl po místnosti, tak zjistil, že je na tom ještě mnohem hůř, než si myslel. Dlouhý stůl s třinácti židlemi v kanceláři nebyl obvyklý. Všechny byly plné - kromě té Heechulovy. A jen ten jeden nepatrný fakt, totiž to, že Heechula ke stolu nikdo nepozval, byl znamením toho, že je zle. Byl svolán soud. A to, že byl svolán bez Heechula, který byl za normálních okolností čtvrtý nejdůležitější, znamenalo, že to on je tu ten souzený. Pravděpodobně už ho stihli i odsoudit a teď mu jen ohlásí rozsudek. Něco v Kyuhyunově tváři s ďábelským úšklebkem mu říkalo, že se mu nebude ani trochu líbit.

Za normálních okolností by mu Kyuhyun vynadal, že jde pozdě a nechal by ho obsadit svojí židli. Teď však Heechula zastavil na místě gestem ruky, jako by snad byl nějaký pes. Normálně by proti tomu chování dost hlasitě protestoval, ale teď si nedovolil se na Archanděla byť jen špatně podívat. Najednou litoval toho, že se mu povedlo si znepřátelit polovinu dimenze... možná spíš tři čtvrtiny dimenze.

Přesto se mu však podařilo počáteční šok překonat, usmát se a poněkud vysokým hlasem se Kyuhyuna zeptat: "Ehm, Kyuhyune... stalo se něco?"

Zdálo se mu nejlepší, když bude dělat, že o ničem neví. Pořád ještě byla šance, že to Archanděl neví a tohle všechno je jenom hloupá shoda náhod... i když na náhody nikdy nevěřil. Bestiální úšklebek na Kyuhyunově tváři se rozšířil a Heechul věděl, že tohle opravdu náhoda není. Tohle byl pravděpodobně jeho konec.

"Byl jsi předvolán, abychom tě seznámili s tvým proviněním a následným trestem," promluvil Kyu. V hlase měl takové zadostiučinění, až Heechula zamrazilo. Očekával nejhorší. Bez řečí se proto sebral a s veškerou hrdostí a arogancí, kterou v sobě byl v tu chvíli schopný vyvolat, si sednul na lavici pro obžalované. Potěšení v Kyuhyunových očích se jen prohloubilo.

"První tě seznámíme s proviněním, pokud bys náhodou nevěděl, co se stalo," pokračoval Archanděl, div že štěstím na židli nenadskakoval. Hee jen stěží potlačil nutkání protočit oči.

"Jsi obviněný ze zrady a ohrožení dimenze. Dále se ti připisuje ztráta londýnského portálu a ohrožení Správce portálů," ukazoval Kyuhyun na prstech. Zdálo se, že si celou situaci náramně užívá. To se nedalo říct o Heechulovi. Ten své srdce cítil až v kalhotách a žaludek se mu nepříjemně převracel. Věděl, že Kyu má v udělování trestu volnou ruku - nikdo z členů rady se za něj nepostaví. Nikdy ho kvůli jeho chování neměli rádi.

Kyu si odkašlal, aby na sebe upoutal pozornost duchem nepřítomného Heechula.

"Vzhledem k tvé nehezké pověsti a dlouhodobému neposlouchání rozkazů jsme se rozhodli tuhle tvou chybu brát jako záměrnou sabotáž, a proto jsme ti udělili ten nejhorší trest," oznámil Kyuhyun. Nedalo se říct, že to Heechula nepřekvapilo, ačkoli to očekával. Co si Kyuhyun myslel, že je pro něj nejhorší trest? Sebere mu křídla? Nebo hůř - sebere mu oheň?

Shindong se k Archandělovi naklonil ze svého místa a něco mu pošeptal. Kyu se zatvářil naprosto otráveně a odpověděl Dongovi šeptem zpět. Rádcova odpověď potom byla ráznější a nekompromisnější. Nejspíš proto se Kyuhyun otočil zpět na Heechula.

"Ah, ano... před pronesením rozsudku musí být tvoje moc svázaná. Pochop - je to stará tradice a nechceme přece, abys na nás zaútočil a my tě museli zpacifikovat?" řekl mu Kyu tím nejotrávenějším tónem, který mu dával jasně znát, že zpacifikovat Heechula je věc, kterou Kyu opravdu chce udělat.

Heechul se chystal protestovat a rychle vyskočit a utéct, ale už to nestihl. Dva andělé ho chytili za paže, zatímco třetí mu rychle vyhrnoval tričko a na záda inkoustem napsal několik run. Dřív, než Heechul stačil reagovat, věděl, že už je pozdě. Neustále si v duchu opakoval, že to nemůže být pravda. Nemohli právě udělat to, co udělali... nemohli mu právě sebrat jeho oheň!

Věděl, že to udělali. Ať už jeho ničivou sílu v sobě hledal sebevíc, tak žádnou necítil. Jeho oheň byl pryč. Opustil ho. Heechula přešla veškerá touha bojovat o svou svobodu - to nejdražší mu přece už vzali.

"Když dovolíš, tak bych teď pokračoval..." promluvil Kyuhyun. Svou radost jen stěží skrýval za masku soucítění.

Nečekal na Heechulovu odpověď. Nejspíš věděl, že Chul nemá dost sil na to, aby myslel na cokoli jiného, než na to, že je nic, že nemá už žádnou sílu, že se nemůže bránit, a proto pokračoval: "Odsoudili jsme tě k odnětí moci, křídel a vzpomínek na tohle místo a následnému shození na Zem. Obřad bude probíhat zítra. Dnešní noc strávíš v knihovně, abys nemohl nikoho kontaktovat a pokusit se o útěk."


Kyuhyun nejspíš čekal, že mu na to Heechul něco řekne. Nestalo se tak - Heechul se jen mechanicky zvedl a nechal dva muže, aby ho každý chytil za jednu paži a vedl z místnosti. Necítil nic jiného, než prázdnotu uvnitř sebe. Místo, které ještě před několika okamžiky doutnalo a bylo plné nespoutaného ohně, nyní bylo děsivě prázdné a vyhaslé. Stejně tak, jako Heechul sám.
 


Anketa

Anděl?

Ano
Ne

Komentáře

1 Tina Tina | Web | 3. května 2014 v 22:29 | Reagovat

Ani nevíš, jak moc jsem vděčná za to, že ses rozhodla v témhle povídce pokračovat! Je naprosto úžasná a moc se těším na další díly.

2 Bell Bell | 4. května 2014 v 2:17 | Reagovat

Tuhle povídku jsem nečetl právě proto, že byla v pozastavených a po jejím přečtení vážně doufám, že se tam už nevrátí :D Ten nápad se mi vážně líbí a jsem vážně zvědavý, co bude dál ;-)

3 Kyuu-chan ^^ Kyuu-chan ^^ | Web | 4. května 2014 v 10:25 | Reagovat

Bože! Tohle je luxusní! Kyuhyun je svině, ale tak on si za to Heechul může sám :P Jsem zvědavá, co na Heechula čeká tam dole a jak se s tím vypořádá Sungmin se Siwonem...ty asi nebudou rádi, jaký trest mu Kyu dal :P

4 Kaspi Kaspi | Web | 4. května 2014 v 12:19 | Reagovat

Jsem na sebe naštvaná, že jsem té povídce nedávala šanci a jsem i ráda, že jsem tenhle díl přečetla. Vypadá to víc než dobře! A já se budu roztřesená těšit na další díl :D (Já fakt nevím, co kecám za nesmysli :D)

5 Hanako Hyuuga Hanako Hyuuga | Web | 4. května 2014 v 14:52 | Reagovat

Jažiši!! Já toho Kyuhyuna zabiju!!! Jak to může Heechulovi udělat??!! O_O

6 Hatachi Hatachi | 10. května 2014 v 0:09 | Reagovat

Chudák Chulie. On je sice nezkrotný hajzlík, ale tenhle trest si nezasloužil. Co si chudák sám počne na zemi?
A Kyuhyun je pěkný zmetek, když se dovede smát Chulovu utrpení. Vždyť to Chul neudělal schválně.
No...jsem moc zvědavá, jak to s Chuliem bude dál.
Moc se těšim na další díl ;-)
PS: Moc ti děkuju, že v téhle povídce pokračuješ. Opravdu se mi moooc líbí :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
.
TOPlist
Follow on Bloglovin

since 1.6. 2013